Cestám a stromům

Nezmaři

1:ZdAmálo, nGěco se mi zdCálEo,
nAmeříkám, že bGylo to mCálEo,
dCo údolí drGavý proud se vFmaj7alí podle skEal,
jFmaj7akoby mu, jakoby mu nEěkdo zatleskAmal.E(G) 
2:Sbírám, zatím síly sbírám,
pořád ještě vodu nenabírám,
v peřejích mi do kamenů loďka naráží,
vypadá to, že mi v cestě něco překáží.
R:DCávnGo, je to dD#dimávno, G tCo nám každý slGovo v ústech slD#dimádlo, G 
jFmaj7eštěže skCály tu zGůstanou stCát,
vždFmaj7yť každá pCýcha prý přGedchází pCádG,
trCávGu mrazy spD#dimálí,  G jCednou se zas vrGátí slunce z dD#dimáli,  G 
chlFmaj7adivý vCítr přGiletí k nCám,
Fmaj7 E Fmaj7 G(-)
pořád něco čekám, ani neusínám.
3:Zdálo, něco se mi zdálo,
neříkám, že bylo to málo,
zůstanou jen prázdná hnízda stromům ve větvích
a já marně zprávu hledám ve tvých šlépějích.
R:+ pFmaj7ořád něco čekám ...
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:24:09.786+00:00
Výsledky hledání: