Ovečka (Po nebi honí se..)

??? Nezařazené CZ

CPo nebi honí se bFeránkovCé
Fovce se oCkýnkem z Dchlíva dGívá
Fříká si To jsou mi fCešákovA7é
D7kdybych tak jednoho mělGa
FNemůže pochopit, že jCsou to jen obAmláčky
Dmrohy si lGakuje, paznCehty pilujGe
Fkaždý den natáčí si rCouno na natAmáčky
Dmtouhou je cGelá bez sebCe jak mGiluje C  G7 
CBébébé bebébebébé bA7ébebebébé
D7na slámě sGamotný ji vCšecičko zebGe
Cbébébé bebébebébé bA7ébebebébé
D7chtěla by za jedním vGyletět do nebCe
CA ovce nepase se, sA7ežírá ji láska
D7chodí jak bez dGuše ta sCmutná VenušGe
Fa zkouší k nebi vzlítnout aCž jí v těle pAmraská
Dmposílá vzhůru pGo mouše veršCe
Nemůže pochopit, že jsou to jen obláčky
rohy si lakuje, paznehty piluje
každý den natáčí si rouno na natáčky
touhou je celá bez sebe, jak miluje
Bébébé bebébebébé bébebebébé
na slámě samotný ji všecičko zebe
bébébé bebébebébé bébebebébé
chtěla by za jedním vyletět do nebe
Hospodář brzy zjistil, že se ovce toulá
jat vztekem hnal se za ní s bičem po louce
pak však se zastavil a řek si Vždyť jsem moula
ta ovce chce přece skopce
Nemůže pochopit, co ovci vlastně chybí
že skopce chce, ale nechce skopce z ovce
neb se jí beránkové na obloze líbí
říct mu to nemůže, zná jen citoslovce
Bébébé bebébebébé bébebebébé
na slámě samotný ji všecičko zebe
bébébé bebébebébé bébebebébé
chtěla by za jedním vyletět do nebe
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:34:56.268+00:00
Výsledky hledání: