Když v baru houstne dým

??? Nezařazené CZ

FKdyž v baru houstne dým,
E7/5btu ___Fnad likérem Gm7svým
F#dimjá ___Gm7sním že přijde C7on mého srdce šampiFón.
C7/5#Jen __Fjemu vše co mám E7/5bjá rá_A7da ráda dámDm 
kdy přijde Bon což Bdimjá to Fvím a
F#dimbaru  Gm7zas houstC9bne Fdým. C7/5#Hm
Fhm hm E7/5bhm ___Fhm Gm7hm  F#dimhm
Gmhm C7hm hmF 
C7/5#Když v baFru houstne dým,
tu E7/5bnad __A7likérem Dmsvým
já stále Bsním že Bdimpřijde
Fon C7mého srdce šampiFón
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:25:20.096+00:00
Výsledky hledání: