Montgomery

??? Nezařazené CZ

1:Dšť ti, holka, smáčelG vlasy,Emi smáčel vlasy,
z tvA7ých očí zbyl prázdný krDuh,
kde jsou zbytky tvojí krGásy, tvEmiojí krásy,
tA7o ví dneska snad jen BDůh.
R:Z cDelé jižní eskadrGony, Emieskadrony
nA7ezbyl ani jeden mDuž,
v Montgomery bijou zvGony, bEmiijou zvony,
dA7éšť ti smejvá ze rtů rDůž.
2:Na kopečku v prachu cesty, v prachu cesty
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty, od nevěsty,
ale ruka leží dál.
3:Tvář má zšedivělou strachem, no vážně strachem,
zbylo v ní pár těžkejch chvil,
proužek krve stéká prachem, stéká prachem,
déšť mu slepil vlasy jak jíl.
4:Déšť ti šeptá jeho jméno, jeho jméno,
šeptá ho i listoví,
lásku měl rád víc než život, víc než život,
to ti nikdy nepoví.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-08-21T11:34:53.046+00:00
Datum poslední změny :2014-08-22T05:54:17.002+00:00
Výsledky hledání: