Můj koníčku ryzovraný

??? Nezařazené CZ

DmMůj koníčku ryzoAvraDmný,
Fproč si Bsmutný CneveseFlý ?
|: FČi ťa Btrápí Czbroja moAja,
Dmlebo šabla oceAloDmvá ? :|
Mňa netrápí zbroja tvoja
ani šabla ocelová.
|: A mňa trápí tvé ostrožky,
co bodajú moje bočky. :|
Bubny bijú, trúby vřešťá,
daj nám, Bože, daj nám ščesťá.
|: Ocel skáče po oceli,
rúbajú sa chlapci smělí. :|
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:43:06.631+00:00
Výsledky hledání: