Trojstěžník

??? Nezařazené CZ

ADlouho již Gpo vlnách Aproudí Dtrojstěžník GJižní []křížE 
Adlouho jím Gzmítají Aproudy, Ezáhubě blíž je a Ablíž
kapitán Gv kajutě Aleží, Dna prsou Gzčernalá CkrevE 
Avlny se Gdo nebe Avěží, Edrsně zní opilců Azpěv
Já plaEvil se As ním, já Dstarý Gkormidelník CJim
Ejako bratra měl jsem jeho Arád
když Erány třaskaAly a Dmuži Gmrtví padaCli
já Eu kormidla mlčky zůstal Astát
Já bránil svou Ekůži, když Abyli se Dmuži
co dokonce Gzůstali Cs ním
Teď Ekompas před Asebou, loď Dřídím Gvichřicí a Ctmou
já Estarý zrádce, kormidelník AJim
Šíleně po vlnách běží trojstěžník Jižní kříž
vlny se do nebe věží, záhubě blíž je a blíž
kapitán po schodech stoupá, mrtvý a strašlivý muž
jak by žil v bocích se houpá, Jime, kdy skončíme už
Já s tebou se plavil a tisíckrát pro tebe se bil
a jako bratra měl jsem tebe rád
když rány třaskaly a muži mrtví padali
tys u kormidla mlčky zůstal stát
Pusť kormidlo, Jime, teď spolu se bijme
dost dlouho jsem tam dole spal
Na zádi leží muž, z prsou mu trčí vlastní nůž
příď lodi se tříští o hrany skal
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:18:51.639+00:00
Výsledky hledání: