My tři králové

??? Nezařazené CZ

1:GMy tři králové D7jdeme k Gvám: Cštěstí, Amzdraví vinD7šujem Gvám.
2:Štěstí, zdraví, dlouhá léta: my jsme k vám přišli zdaleka
3:Daleko-li cesta vaše ? Do Betléma mysl naše.
4:Copak ty černej tam vzadu vystrkuješ na nás bradu ?
5:Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena.
6:Kdybys na slunce nechodil nebyl by ses tak opálil
7:Slunce je drahé kamení od Kristova narození
8:Půjč Josefe, půjč plínečky, ať zavinem to maličky.
9:Maličky jsme zavinuli, do jesliček položili.
10:Herodes král z okna kouká, vidí tři krále z daleka.
11:Probral se Josef ze spaní, pobral děťátko s Marií.
12:Utíkal s nimi do Egypta, do Alexandrie, do města.
13:Kde Maria přebývala, nad tím domem hvězda stála
14:A já černej vystupuju, a nový rok všem vinšuju.
15:A my taky vystupujem, nový rok všem vinšujem.
16:Přebývejte s Kristem Pánem, až na věky věkův. Amen.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:42:33.532+00:00
Výsledky hledání: