Na starým Mohelně

??? Nezařazené CZ

1:GNa starým MohGelně, na státnDí hraGnici
/: Je paGrta záložDáků, je partaG záložáků,
je parta záložáGků své vlasti DsloužíGcí:/
2:Když jsem tam sloužíval, samopal nosíval.
/:Za jasných za večerů, za jasných za večerů,
za jasných za večerů na milou vzpomínal.:/
3:Na milou vzpomenu, cenťáček utrhnu.
/:Každý den v šestnáct hodin, každý den v šestnáct hodin,
každý den v šestnáct hodin, cenťáček zahodím.:/
4:Jen staří mazáci se vojny nebáli.
/:A když to měli za pár, a když to měli za pár,
a když to měli za pár, průsery dělali.:/
  Vy naši bažanti, kteří tu zůstanete.
/:Střežte to tady bděle, střežte to tady bděle,
  střežte to tady bděle, my jdem do civilu.:/
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-08-08T21:53:59.068+00:00
Datum poslední změny :2015-03-04T20:47:13.253+00:00
Výsledky hledání: