Vyprahlá zem

??? Nezařazené CZ

1:AmMlha nad Gřekou se loudá Amtmou
Dmhorách Gslunce Amusíná
Jedou Gjezdci plání vyprahAmlou
Fpatách Gzemě ubíA
R:AmSpát a Hmsnít Dspát a Asnít
v zemi Fkterá se Grosou probouA
Snít a Hmžít Dsnít a Ažít
v zemi kteFrá nás voGdou oroA
2:Slunce nad hlavou mozek užírá
parta honců vedro proklíná
Cestou dlouhou stádo už zmírá
ženem dál k zeleným dolinám
3:Řvaní stáda předák nevnímá
v dálkách ďábla vyzývá
S vodou vyschlou tam řeku zaklíná
za obzor slunce posílá
R:Spát a snít...
/:V zemi která nás vodou orosí:/
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:15:28.094+00:00
Výsledky hledání: