Anděl pastýřům zvěstoval

??? Nezařazené CZ

1:CAnGděl EpaAmstý-Dmřům EzvěB7stoEval Ama - Gby Cse FkaAmždý GraDmdo - Cval
R:CRaDmdujme Ese Amve - EselE7me Amse z jeGho CnaDmro - G7ze - C
2:CŽe Gse EnaAmro - Dmdil   EKriB7stus EPán Amod  GBoCha  FotAmce  Gnám Dmpo - Cslán
R:CRaDmdujme Ese Amve - EselE7me Amse z jeGho CnaDmro - G7ze-C
3:CZroGzen Ejest Amnám Dmk vyEkouB7pe-Ení Amod  GCčnéFho Amza - GtraDmce - C
R:CRaDmdujme Ese Amve - EselE7me Amse z jeGho CnaDmro - G7ze-C
Den přeslavný jest k nám přišel - koleda
1:DmDen přeslaCvný jest Fk nám Gmpři-A7šel  Dmv němž má býCti kaFždý Gmve - A7sel
CRaFdujme Gmse veDmselme Ase Dmv tomto Gmno - Dmvém A7ro-Dmce!
2:DmDítě se Cnám naFroGmdi - A7lo  Dmproroctví Cse naFplGmni - A7lo
CRaFdujme Gmse veDmselme Ase Dmv tomto Gmno - Dmvém A7ro-Dmce!
3:DmKriste tvoCje naFroGmze - A7ní  Dmať je nám Cvšem ku FspaGmse - A7
CRaFdujme Gmse veDmselme Ase Dmv tomto Gmno - Dmvém A7ro-Dmce!
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:06:54.9+00:00
Výsledky hledání: