Kuvajtský šejk

Pavel Dobeš

1:PCoslyšte prG7avdivý příběh,který mi vyprávěl kuvajtský šCejk
G7o tom, jak začala invaze, Ctakzvaný útočný break,
na patře hFotelu Hilton, kde v těchto dnech přechodně žG7il,
vCyfoukl hašiš a tG7akto k nám všem promluvCil:
2:"Šlo o to: nedělat zmatek, převahu nervových gest,
jakmile z faxu mi vypadla tahleta Jobova zvěst:
vystavit arabským hřebcům letenky na cestu ven,
dříve, než vypukne panika v hromadných ložnicích žen.
3:Děvčata nechal sem postupně vysadit na hřbety mul
kuvajtský půlměsíc po nebi poklidně plul,
/: dříve než poslední cesty jsou bloknuty nepřáteli,
odchází karavana směrem Bospor a Dardanely. :/
4:V rozbřesku nad Perzským zálivem zůstal jsem docela sám,
oč tady někomu běží, naftových věží se ptám,
a jak mám utišit gejzír vnitřního napětí strun,
jak z paměti setřít svou krajinu mešit a dun."
5:Zřetelně ruka mu třásla se - těžko by postrouhal křen,
"omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen,"
my děs měli v očích a jazyky vypadlé ven,
nejhůře na tom byl psychicky reportér ze CNN.
6:Na patře hotelu Hilton nám vyprávěl kuvajtský šejk
o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break,
a zatím dole do recepce dorazily čtyři muly,
přinesly pozdravy od těch, co po cestě zahynuly.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:51:52.977+00:00
Výsledky hledání: