Pojďme se napít II 1990

Robert Křesťan

1:Pěkně tě vDítám, lGáskAo mDá,
tak trochuF#m zbitá Ga víDc soukAroGmF#má, Em 
pěkně tě vDítám, a čGemu vděčím zF#ma tak vzácnou chvHmíli
jGednF#mou  zEma stDo lAetG?
R:/: PF#mojďmeA se nDapít, pojďme se nGapítF#m,   Em 
ať nDám majEmí z čeho sGlzy tDýct. :/
2:V nohách ti dřepí bílej pták,
už nejsme slepí a zlí, naopak,
už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá
bránou vítězství.
3:V očích ti svítí a slábne dech
a něco k pití tu ční na stolech,
a něco k pití, a nepospíchej, stoletá má lásko,
když už nemáš kam.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:31:19.716+00:00
Výsledky hledání: