Hej pane králi

Voskovec & Werich & Ježek

AmBereE7me Amna potA7az uDmčené bakaAmláře.
Et item DmdoktoE7ry, et item AmrektorE7y.
Proč jenom AmchudáA7k trhan Dmpatří do žaAmláře?
Vždyť mezi Am6boháči jsou H7také potvoEmry!
Kdyby nás Dmchudáky lépe Eznal Dmpan Ekrál,
Dmsnad by nám odpověď EdalE7.
AmHej, panE7e králi, nebuď Amlíný, vem hadry G7a jdi mezi Clid,
E7poznáš, co je živořit z dřinyAm, uvidíš A7za den Dmtolik špíny,
Amdo smrEmti nDmebudeš mít EmklidE7.
AmA vůbec vE7elkomožní Ampáni, přijďte G7se na nás podívCat,
E7vy páni, kteří jste tím vinni, Amže bída A7z lidí Dmvlky činí,
Amže vlky E7z lesů žene Amhlad.
AMyslete si, že jsme jen Dmlůza, G7že se nás nemusíte Cbát.
E7Jednou však popadne vás Amhrůza, až pod okFny vám H7budem EřváE7t.
AmHej, křečkE7ové a bařti Ampáni, je čG7as budeme účtoCvat,
E7pánové, sami jste tím vinni,
Amže bídA7a z lidíDm vlky činí, Amže nás protE7i vám ženAme hlad.Dm  A 
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T21:09:29.043+00:00
Výsledky hledání: