Život je jen náhoda

Voskovec & Werich & Ježek

GProč že se miB každou noc o tom jen Gzdá, o tom jen Ezdá,
že v mA7ém životě vyšla mGá tEmak šťD7astná a krGásnA7á hvCmaj7ězda, D 
prGoč že se mi kBaždou noc o tom jen zdGá, že ta hvězdEa
mi dA7á to štěstí, o němž sGe mEmi  vD7e dne nezdGá,D#  F G 
zdHmání klF#ame, mHmimoto každý sE9en,
který v nE7ociD mFdimívámeA7, zA+ažene přDíštD9í dD7en.D+ 
ŽGivot je jen nC7áhoda, jGednou jsi dole, jednou nG7ahoře,
žCivot plyne jCm6ak voda D#7a smGrt je jD+ako mořGe,D+ 
kGaždý k moři dC7opluje, nGěkdo dříve a někdo pG7ozději,
kdCo v životě mCm6iluje, D#7ať nGeztrácD+í nadějGi,G+ 
Caž uvidíš v životě zGázraky, ktCeré jenom láskGdima  umGí,
zlA7até rybky vyletí nA9ad mrakyA+, pDak porGdimozumíG#dimš,    D D+ 
žGe je život jC7ak voda, ktGerou láska ve víno prG7omění,
lCáska že je nCm6áhoda D#7a  bGez ní štD+ěstí nenGí.D+  G 
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:13:33.592+00:00
Výsledky hledání: