David a Goliáš

Voskovec & Werich & Ježek

CLidi na Amlidi jsou jako FsaG7ně, Cčlověk na Amčlověka jako FkatG7.
CPodívejte Ase na ně, DmmusíG7te naříCkatH7.
EmObr do pidimužíka AmyH7dlí, Emdomnívaje se, že vyhraAje.H7 
GKlidně Emseďme Amna židD7li, Gčtěme bibli, tam to všeG7chno je.
CSamuelova kniha námDm povíG7dá, Cjak na žida přišla veliDmká bídG7a,
Cjak ti bídní AmFilištíni Fválku vést nFmebyli líní.
CAž potkali G#7DaviG7da. CDavid šel do války volky, DmnevolkG7y,
Cz velké dálky nesl bratrům DmhomolkG7y.
CV pochodu se Amcvičil v hodu,
Fdal si pro strýFmčka Příhodu Ctři šutry do G7tobolCky.
Hej, G#hej, kam se Cvalej, vždyť jsou D7malej!
Takhle G7Goliáš ho E7provokuje, Dm7David slušně G7salutuje.
CKdyž mu ale obr plivnul Dmdo očGí,
CDavid se otočí, prakem DmzatočG7í.
CKdyž začínáš, Amno tak tu máš, Fbyl jsi velkej Fmjá měl kuráž.
CA jakej byl D7Go - G7li - Cáš.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:29:22.221+00:00
Výsledky hledání: