Štěně

Voskovec & Werich & Ježek

1:NCarodilo se štěně, lidí sFe nebálCo,
/: sFe svým stínem nCa stěně tFo štěně
cCelej dGen si hrálCo. :/
2:A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy,
/: rozběhlo se do ulic, do vesnic
očuchávat rohy. :/
3:Čuchá tady, čuchá tam a ocáskem vrtí.
/: uviděl to jeho pán - grobián,
rozzlobil se k smrti. :/
4:Aby pes znal celou ves, to jsou ňáký mravy,
/: takový všetečný pes na řetěz,
to mu mravy spraví. :/
5:A tak na řetěze rost', až z něj vyrost' hafan,
/: jednou mu pán dával kost pro radost
a byl zle porafán. :/
6:Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal,
/: dřív neublížil mouše, proč kouše,
když jsem ho uvázal? :/
7:Seběhla se celá ves a pánovi praví:
/: celý svět to ví už dnes, že řetěz
mravy nenapraví. :/
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:20:59.031+00:00
Výsledky hledání: