Bleška a Veška

Voskovec & Werich & Ježek

CDo kopce pěšky, z kopce koGloběžkou
jela teta veška za teCtou bleškou
našla ji uC7prostřed práce
Fna zahrádce, Fdimjak v skořápce
Cmíchá Gdimpivo G7vařečkou
CTam v bleším Dmdomečku na Emkrtčím kopeDmčku
ve všivé Czahrádce, v slepičí Gskořápce
bleška pivo vařiCla D7   G 
CBleška fňuká, že je to práGce těžká
na to veška, ať bod varu Cnezmešká
vtom bleška vaC7řečkou trhne
Fa už se do Fdimpiva zvrhne
Ca oGdimpaří G7se bleška
CV tom bleším Dmdomečku, na Emkrtčím kopeDmčku
ve všivé Czahrádce, v slepičí Gskořápce
bleška pivo vařiCla
D7celá se opařiGla
Teta veška ani chvíli nemešká
začne křičet,že to bleška nepřečká
koloběžka plná vervy
řve na ni Nervi mi nervy
to je vinna vařečka
CV tom bleším Dmdomečku, na Emkrtčím kopeDmčku
ve všivé Czahrádce, v slepičí Gskořápce
Dmřve vařečka Cna vešku
Dmveška na koCloběžku
GBleška pivo vařiCla
D7celá se opařiGla
Vidí to a slyší to veliký mrak
chtěl by taky pomoct, ale neví jak
Jak byl velký , tak byl hloupý
spustil dolů velký kroupy
a za kroupama liják
CPodemlel Dmdomeček, zaEmtopil kopeDmček
a potlouk Czahrádku, odplavil Gskořápku
Dmi vařečku Ci blešku, Dmkoloběžku Ci vešku
Ga lil Gdima lil a G7lil , až se vylil a neCbyl
CI ta sebelepší vůle Gzaniká
Gkdyž z vůle vzniká zvůle a Cpanika
CVždyť ten mrak, když C7neplánuje
Fpluje tam, kam Fdimvítr duje
Ca nakonec FzaGniCká.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:14:45.897+00:00
Výsledky hledání: