Blátivá cesta

Pacifik

R:BlátivCou, blátivou, blátivEmou, blátivou
cestou dFál nechceš jCít,
kde jen mFáš touhu blCáznivEmou,
kde jen mDmáš, co chtěl jsi mGít, chtěl jsi mCít.
1:AmA tak se kGoukáš, jak si kAmolem hrajou děti,
vCe slunci kGotě usínCá,
Fa jak si přGed hospodou vCyprávějí kmAmeti,
žD7ivot prej stále začínGá.
2:Z města tě vyhánějí ocelové stíny,
jak dříve šel bys asi rád,
z bejvalejch cest ti zbyly potrhaný džíny,
čas běží, je to ale znát.
3:Na poli pokoseným přepočítáš snopy,
do trávy hlavu položíš,
zdá se ti o holkách, co oči vždycky klopí,
po jiným ani netoužíš.
4:Mělký jsou stíny, dole zrcadlí se řeka,
nad jezem kolébá se prám,
kolem je ticho, že i vlastní hlas tě leká,
a přesto necítíš se sám.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:15:41.473+00:00
Datum poslední změny :2014-07-17T22:03:57.722+00:00
Výsledky hledání: